Pressemelding


Petworld Norge og PetXL har blitt enige om å slå seg sammen. Sammenslåingen ble gjennomført 05.03.19.

Bakgrunnen for sammenslåingen er å styrke og effektivisere virksomheten i begge selskapene. Partene er av den oppfatning at et felles selskap vil være sterkt rustet for å møte den voksende konkurransen i markedet.

Petworld og PetXL har begge hatt en visjon om å åpne flere store varehus i Norge, og samtidig øke omsetningen på nettbutikkene. Høsten 2018 ble Petworld og PetXL enige om å innlede et samarbeid med et felles mål om å slå sammen selskapene og realisere planene om en varehuskjede og økt omsetning på nett. Nye PetXL skal være en one-stop-shop, store varehus med veterinær, hundefrisør, hundemassasje og basseng. Varehuskjeden kombineres med Norges største nettbutikker, med et like bredt utvalg og kundevennlig logistikk. Kundene i varehusenes nedslagsfelt vil kunne bestille varer frem til kl. 17 og få dette kjørt hjem samme dag.

Daglig leder for det nye selskapet er Tom Erik Hanssen, tidligere daglig leder i PetXL Stavanger. Styrets leder er Jens Rugseth.

For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil ikke sammenslåingen få vesentlige konsekvenser utover de rent formelle og juridiske endringene sammenslåingen innebærer. Petworld og PetXL vil opprettholde avtaler med sine respektive samarbeidspartnere.

PetXL åpnet sitt første varehus i Stavanger i 2017, Petworld er i hovedsak en nettbutikk med en stor butikk i Oslo.

Eventuelle spørsmål vedrørende sammenslåingen kan rettes til markeds- og kommunikasjonsansvarlig Kaia Rugseth (Tlf: 45247274, kaia@petworld.no) eller Tom Erik Hanssen (Tlf: 91368031, tom.hanssen@petxl.no)

Besøk petxl.no

Copyright © 2018 Petworld Oslo AS